sua chua may chieu
Chuyên sửa chữa máy chiếu ,sua may chieu, sua chua may chieu

Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB,H-PEC EC-2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 17db / Trọng lượng: - /

Sửa máy chiếu Nec NP-V230

Sửa máy chiếu Nec NP-V230 Hãng sản xuất: NEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2300 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710DX

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710DX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H3200W

Sửa máy chiếu H-Pec H3200W Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 576

Sửa máy chiếu H-Pec 2500EX

Sửa máy chiếu H-Pec 2500EX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2600X

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2600X Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 10 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec EC3500

Sửa máy chiếu H-Pec EC3500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2200L

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2200L Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 5:4 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu mà

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512N

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4500L

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4500L Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-pec EC-2500

Sửa máy chiếu H-pec EC-2500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-SPEC H-2010IB

Sửa máy chiếu H-SPEC H-2010IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3500 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710D

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-pec H-3010IB

Sửa máy chiếu H-pec H-3010IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-4512N

Sửa máy chiếu H-Pec H-4512N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-2811DX

Sửa máy chiếu H-Pec H-2811DX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2800 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-pec H-2510N

Sửa máy chiếu H-pec H-2510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:10 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210N

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H2210N

Sửa máy chiếu H-Pec H2210N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H2700D

Sửa máy chiếu H-Pec H2700D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 576

Sửa máy chiếu H-Pec H-2610N

Sửa máy chiếu H-Pec H-2610N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H-7510C

Sửa máy chiếu H-Pec H-7510C Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:10 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-2610IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2610IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB,H-PEC H-4510IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N,H-Pec EC-4510N,EC-4510N, EC4510N. Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N, Công ty sửa máy chiếu H-Pec H-3510N,H-Pec H-3510N,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 / Độ phân giải: VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-Pec 2800iB

Sửa máy chiếu H-Pec 2800iB,H-Pec 2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500,H-PEC EC4500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 7.4kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000, Trung tâm bảo hành máy chiếu H-PEC EC3000,H-PEC EC3000,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-3500

Sửa máy chiếu H-Pec EC-3500,H-Pec EC-3500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3) / Độ phân giải: UXGA, XGA~SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500X

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500X,H-PEC EC2500X,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB,H-PEC EC-3000IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N,H-PEC H-4510N,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB,H-PEC H-2210IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 576 / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 258 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB,H-PEC EC-2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 17db / Trọng lượng: - /

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500,H-PEC EC2500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2600iB

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2600iB,H-Pec EC-2600iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D

Chuyên sửa máy chiếu H-PEC H-2700D,H-PEC H-2700D,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 576 / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.2kg /

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333

Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023

Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 )

Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 )

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166

Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0942.17.3333

Hồ Chí Minh City:  

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

Google+