sua chua may chieu
Chuyên sửa chữa máy chiếu , sửa máy chiếu, sửa chữa máy chiếu

Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB,H-PEC EC-2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 17db / Trọng lượng: - /

Sửa máy chiếu Nec NP-V230

Sửa máy chiếu Nec NP-V230 Hãng sản xuất: NEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2300 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710DX

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710DX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H3200W

Sửa máy chiếu H-Pec H3200W Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 576

Sửa máy chiếu H-Pec 2500EX

Sửa máy chiếu H-Pec 2500EX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2600X

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2600X Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 10 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec EC3500

Sửa máy chiếu H-Pec EC3500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2200L

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2200L Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 5:4 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu mà

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512N

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4500L

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4500L Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-pec EC-2500

Sửa máy chiếu H-pec EC-2500 Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-SPEC H-2010IB

Sửa máy chiếu H-SPEC H-2010IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3500 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710D

Sửa máy chiếu H-Pec H-7710D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-pec H-3010IB

Sửa máy chiếu H-pec H-3010IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-4512N

Sửa máy chiếu H-Pec H-4512N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-2811DX

Sửa máy chiếu H-Pec H-2811DX Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2800 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-pec H-2510N

Sửa máy chiếu H-pec H-2510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:10 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210N

Sửa máy chiếu H-Pec H-7210N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-Pec H2210N

Sửa máy chiếu H-Pec H2210N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H2700D

Sửa máy chiếu H-Pec H2700D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3012N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 4000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512IB

Sửa máy chiếu H-Pec H-2512IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng:

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 576

Sửa máy chiếu H-Pec H-2610N

Sửa máy chiếu H-Pec H-2610N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200

Sửa máy chiếu H-Pec H-7510C

Sửa máy chiếu H-Pec H-7510C Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: 16:10 Độ sáng tối đa: 4500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Sửa máy chiếu H-PEC H-2610IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2610IB Hãng sản xuất: H-PEC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510IB,H-PEC H-4510IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N

Sửa máy chiếu H-Pec EC-4510N,H-Pec EC-4510N,EC-4510N, EC4510N. Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N

Sửa máy chiếu H-Pec H-3510N, Công ty sửa máy chiếu H-Pec H-3510N,H-Pec H-3510N,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 / Độ phân giải: VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 310 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-Pec 2800iB

Sửa máy chiếu H-Pec 2800iB,H-Pec 2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500

Sửa máy chiếu H-PEC EC4500,H-PEC EC4500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 7.4kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000

Sửa máy chiếu H-PEC EC3000, Trung tâm bảo hành máy chiếu H-PEC EC3000,H-PEC EC3000,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-3500

Sửa máy chiếu H-Pec EC-3500,H-Pec EC-3500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3) / Độ phân giải: UXGA, XGA~SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500X

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500X,H-PEC EC2500X,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-3000IB,H-PEC EC-3000IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N

Sửa máy chiếu H-PEC H-4510N,H-PEC H-4510N,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 200 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.5kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB

Sửa máy chiếu H-PEC H-2210IB,H-PEC H-2210IB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 576 / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 258 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB

Sửa máy chiếu H-PEC EC-2800iB,H-PEC EC-2800iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: - / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 17db / Trọng lượng: - /

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500

Sửa máy chiếu H-PEC EC2500,H-PEC EC2500,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 700:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2600iB

Sửa máy chiếu H-Pec EC-2600iB,H-Pec EC-2600iB,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: - / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /

Sửa máy chiếu H-PEC H-2700D

Chuyên sửa máy chiếu H-PEC H-2700D,H-PEC H-2700D,Hãng sản xuất: H-PEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 576 / Độ phân giải: XGA~UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.2kg /

Tin nổi bật

Hà Nội City: 
 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA
 
Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333
 
Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023
 
Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 )
 
Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 )
 
ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166
 

Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0942.17.3333