sua may chieu,sửa máy chiếu

 Chuyên sửa chữa máy chiếu ,sua may chieu, sua chua may chieu

Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Chuyên cung cấp linh kiện máy chiếu,bong den may chieu,linh kien may chieu,giá để máy chiếu,day cap may chieu,sua chua may chieu,sua may chieu,ve sinh may chieu,cong ty sua may chieu,cung cap linh kien may chieu,mua ban may chieu.

Màn chiếu

Bóng Đèn Máy Chiếu

Khung Treo Máy Chiếu

Bút Trình Chiếu

Cáp Máy Chiếu

Thiết Bị Chiếu HD/3D

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB 78 SEA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB 90 EA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB 90 NTEA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB 90 SEA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB PT-LB6000E, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D600ES, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-DW6300ES, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic 3LCD PT-LB90U, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-F200EA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB78EA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-F100EA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB55EA - Hãng sản xuất : Panasonic - Cường độ sáng : 2500 ANSI Lumens

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D6710E, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic LCD PT-FW300NTEA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D5700E, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-F300NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-P1SDEA - Hãng sản xuất : Panasonic - Cường độ sáng : 1500 ANSI Lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB50EA- Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE4000E - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB1E, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-F300EA - Hãng sản xuất : Panasonic - Cường độ sáng : 4000 ANSI Lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB51SEA, Hãng sản xuất: Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75VEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB60EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB60NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB80EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-F100NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB1EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic DLP PT-D6000ES - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB80NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB2EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB2EA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB90EA - Hãng sản xuất : Panasonic - Cường độ sáng : 3500 ANSI Lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic 3LCD PT-LB78VEA - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB51NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic - Tỷ lệ khung hình : 4:3 - Cường độ sáng : 2000 ANSI lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB90NTEA - Hãng sản xuất : Panasonic - Tỷ lệ khung hình : 16:9, 4:3 - Cường độ sáng : 3500 ANSI Lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB51EA- Hãng sản xuất : Panasonic - Tỷ lệ khung hình : 4:3 - Cường độ sáng : 2.000 ANSI Lumens

Thay Bóng đèn máy chiếu EPSON EB-915W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-455Wi, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-G5650W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1770W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-825H, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-83H, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-6110, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-G5350, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-G5350, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson 3LCD EMP S5, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-400W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1775W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-450Wi - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1900, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1910, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EX21, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-S6, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1910 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-826WH - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson LCD EMP-7900 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1915 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1915 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-VW85 - Hãng sản xuất : Sony

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-6010 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-G5200W - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XF47, - Hãng sản xuất : Sanyo

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-DM1, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-905, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Panasonic LCD PT-AE3000, - Hãng sản xuất : Panasonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-G5950, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1725, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-826WH, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-826WH, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X8, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1900, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB- 825H, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-G5150, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-S8 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X6 - Hãng sản xuất : Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-400W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1735W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W8, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X9, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W6, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1825, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EH-DM3, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-7950, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-S7, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EMP-1810, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson 3LCD EMP-765, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-X7, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-W9, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-Z8050W, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson 3LCD EMP-1715, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Epson EB-S9, Hãng sản xuất: Epson

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ1173, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJL3211, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ1172, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro 8450, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ395W, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ658, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic DLP PJ551D, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ862, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7383, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ506D, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ1158, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5111, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ556D, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ560D, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD5152, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD5352, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ760, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD7382, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ5112, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic DLP PJ1173, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ513D, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5351, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6531w, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6531w, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD6381, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PRO8200, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD6251, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ358, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD6241,Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD6211p, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic DLP PJD6221, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD5223, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5123, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ588D - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJL9371 - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD5122, - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJ759 - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic PJD6210-WH - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic pro8400 - Hãng sản xuất : ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu ViewSonic pro8500, Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00531 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00491 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00231 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00331 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00341 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00401 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00601 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00841 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00751 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00691 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00591 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00781 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00731 Hãng sản xuất: ViewSonic

Thay Bóng đèn máy chiếu Viewsonic DT00701 Hãng sản xuất: ViewSonic

Bóng Đèn Máy Chiếu Sony LMP-P200 Hãng sản xuất: Sony / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: - /

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS21 Hãng sản xuất: Sony / Độ sáng (lumens): 2100 / Công suất (W): 165 /

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 Hãng sản xuất: Sony / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 190 /

Cáp nối dài VGA 30m cho màn hình LCD, máy chiếu. Dùng cho loại máy: Desktop & laptop / Xuất xứ: China /

Bút Trình chiếu wireless Laser Pointer PP 820 Dùng cho loại máy: Desktop & laptop / Xuất xứ: China /

Cable Máy chiếu - Cable chuyển tín hiệu từ Máy tính Dùng cho loại máy: Desktop & laptop / Xuất xứ: China /

Cáp nối dài VGA 15m cho màn hình LCD, máy chiếu Dùng cho loại máy: Desktop & laptop / Xuất xứ: China /

Cáp nối dài VGA 5m cho màn hình LCD, Máy chiếu Dùng cho loại máy: Desktop & laptop / Xuất xứ: China /

Bóng đèn máy chiếu Panasonic-60AE, Bóng máy chiếu Panasonic-60AE ,Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES5/VPL-EX5/VPL-EX50/ VPL-EW5 ,Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Bóng đèn máy chiếu Optoma EP719H / EP719P, Bóng máy chiếu Optoma EP719H / EP719P ,Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp

Bóng đèn máy chiếu Sanyo UF15,XF35/XF42/45/HD100, Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng máy chiếu Sanyo UF15,XF35/XF42/45/HD100

Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 Lamp

Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C150

Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP65

Công ty Phùng gia chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp , Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP53

Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841, Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841

Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00601

Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735,Công ty chuyên sửa máy chiếu,cung cấp linh kiện,bóng đèn máy chiếu giá rẻ chuyên nghiệp,Bóng đèn Panasonic ET-LA735